Trang chủ Tags MAGISK

Tag: MAGISK

Magisk V20.0

Magisk là gì? Magisk là một giải pháp root Android phổ biến có dạng tệp ZIP. Tệp zip được sử dụng để root thiết bị...

MAGISK v19.4

Magisk là gì? Magisk là một giải pháp root Android phổ biến có dạng tệp ZIP. Tệp zip được sử dụng để root thiết bị...

MAGISK v19.2

Magisk là gì? Magisk là một giải pháp root Android phổ biến có dạng tệp ZIP. Tệp zip được sử dụng để root thiết bị...

MAGISK v19.1

Magisk là gì? Magisk là một giải pháp root Android phổ biến có dạng tệp ZIP. Tệp zip được sử dụng để root thiết bị...

Magisk v18.0 – Root & Universal Systemless Interface

0
CHANGELOG1. MAGISKv18.0- Migrate all code base to C++- Modify database natively instead of going through Magisk Manager- Deprecate path /sbin/.core, please...
Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]